Monday, April 19, 2010

Çokgenler:
 • En az üç doğru parçasını, birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirelim.
 • Elde edilen basit,kapalı ve kendisini kesmeyen düzlemsel şekillere çokgen denir.
 • Üç kenarlılara üçgen,dört kenarlılara dörtgen,beş kenarlılara beşgen,altı kenarlılara altıgen denir.
 • Kareyi köşeden köşeye çapraz kestiğinizde iki tane üçgen elde edilir.
 • Bütün kenarları ve açılarının ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.
 • Arı petekleri ve kare düzgün çokgendir.
 • Düzgün üçgenin her bir açısı 60 derecedir. Düzgün beşgenin her bir açısı 108 derecedir.
Alıştırmalar için linklere tıklayalım arkadaşlar...


- Genel sorularınız için forum -

----------------------------------------------------------------------------------


Alan Ölçme:
 • Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıkladıktan sonra 1cm karelik ve 1m karelik birimleri kullanarak ölçmeler yapalım.
 • Belirlenen bir alanı cm kare ve metre kare birimleriyle tahmin edip ve tahmini ölçme yaparak kontrol edelim.

Eğlenceli resim etkinlikleri için forumumuzda görüşürüz.

- Genel sorularınız için forum -


----------------------------------------------------
------------------------------


Dörtgenler:
 • Dört kenarı olan kapalı geometrik şekillere dörtgen denir.
 • Yamuğun karşılıklı kenar çiftlerinden en az birini oluşturan doğru parçaları paraleldir. Yani alt taban ile üst taban birbirine paraleldir. Aralarındaki mesafe eşittir.
 • Paralelkenarın karşılıklı kenar çiftlerini oluşturan doğru parçaları paraleldir.
 • Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenar çiftlerini oluşturan doğru parçaları paralel ve kenar uzunlukları eşittir. Eşkenar dörtgen paralelkenarın bütün özelliklerini taşır.
 • Paralelkenar ile eşkenar dörtgen arasındaki fark şudur, eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşittir ama paralelkenarda değildir.
 • Dörtgenlerin iç açılarının ölçülerini toplamı 360 derecedir. Üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir.
 • Paralelkenar ve eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşittir.
 • Dörtgenlerde ardışık köşeleri birleştiren doğru parçası kenar,ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçası köşegendir. Dörtgenlerde iki köşegen vardır. Kare ve dikdörtgenin köşegen uzunlukları eşit, paralelkenarın ve eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları ise farklıdır.


Sizlerden yukarıdaki kısa özetin ardından bir video izlemenizi istiyorum. Bu video dörtgenlerin özellikleri bakımından birbirinden farkını anlamanız için 10 "doğru" yada "yanlış" sorusu aracılığıyla sizlerin daha iyi anlamanızı sağlayacak.

Bu bölümümüzdeki alıştırmaları yapabilmeniz için öncelikle aşağıdaki linkten, kullanacagimiz video tool unun kullanımını öğrenin canlarım...

Video içeren alıştırmalar için aşağıdaki linke tıklayın. Gerekli tüm bilgiler forumda mevcuttur.


- Genel sorularınız için forum -


----------------------------------------------------------------------------------


Simetri:

Ayna simetrisi nedir?
 • Ayna simetrisi, yansıma, doğruya göre simetri bunların hepsi aynı anlama gelir. Bir şeklin kendisi ile yansıması eştir. Bir yansımada şeklin biçimi ve boyutu değişmez, sadece şeklin yönü ters çevrilir ve yeri değişir.
 • Simetri, verilen bir şeklin katlama çizgisine göre veya doğruya göre katlandığında aynısının diğer tarafa eşit mesafede çıkmasıdır. Bu katlama çizgisinden katladığında iki şekil birbirinin tam üstüne yapışacak yani tam denk gelecek. Ya da verilen şeklin, simetri aynasında yansıtıldığında aynadaki görüntüsü şeklin aynısı olur, işte bu görüntüye simetri denir.
 • Katlama çizgisine simetri ekseni denir. Kare, dikdörtgen, eşkenar üçgen, daire bunların simetri eksenleri vardır ve bu şekilleri tam ortadan ikiye ayırır. Simetri ekseni ayna simetrisinde vardır.Dönme simetrisi nedir?
 • Bir şekil, bir nokta etrafında döndürüldüğünde, o nokta dönme hareketinin merkezi olur. Dönme simetrisi verilen şeklin bir nokta etrafında sağa, sola döndürülmesidir. Şeklin biçimi ve boyutu değişmez, sadece şeklin yönü değişebilir.
 • Bir şekil kendi merkezi etrafında döndürüldüğünde 360 dereceden küçük açılı dönmelerde en az bir defa kendisi ile çakışıyorsa bu şekil dönme simetrisine sahiptir. Kare 90 derece, 180 derece, 270 derece döndürüldüğünde yine kendisi ile çakıştığından dönme simetrisi vardır. Ama düzgün olmayan bir beşgen sadece 360 derece döndüğünde kendisi ile çakışır. Bu yüzden düzgün olmayan beşgen dönme simetrisine sahip değildir.

Yatay ve dikey simetri nedir?

 • Yatay simetrisi denilirse şeklin ortasından ama yatay olarak simetri doğrusunu geçirecez. Alt ve üstte aynısı varsa yatay simetrisi vardır.
 • Dikey simetrisi denilirse şeklin ortasından ama dikey olarak simetri doğrusunu geçirecez. Sağ ve solda aynısı varsa dikey simetrisi vardır.

Öteleme simetrisi ve doğru simetrisi nedir?

 • Şeklin kendisi ve öteleme sonundaki görüntüsü eş ve simetriktir. Bu tür simetriye öteleme simetrisi denir.
 • Şeklin verilen bir doğruya yansıması yani simetrisi alınırsa buna doğruya göre simetri denir.
 • Aradaki fark; öteleme simetrisinde aynı şekil belirli birim yol alarak yer değiştirmiş yön değişmemiştir. Ama doğru simetrisinde şeklimiz simetri doğrusuna göre katlanmış aynı şekil yan tarafa çıkmış ve yön değiştirmiştir.

Konuyu daha iyi kavrayabilmeniz için sınıfta grup halinde iki aktivite yapacağız...

Sınıf Aktivitesi 1:
Getirmeniz gereken araç ve gereçler;
* Dikdörtgen kağıt
* Makas

Sınıf Aktivitesi 2:
Getirmeniz gereken araç ve gereçler;
* A4 kağıdı
* Cetvel
* Toplu iğne

Ödev:
Derse;
 • Yaşamınızda karşılaştığınız simetri örneklerinin fotoğraflarını çekip,
 • Bu fotoğrafları A3 kağıdı üzerine yapıştırıp,
 • Altlarınanıa hangi tür simetriye ait olduklarını yazıp
getirmenizi istiyorum...

Ödev:
Derse;
 • A4 kağıdından bir kare elde edin,
 • Kareyi iki kez katlayarak daha küçük bir kare elde edin,
 • Küçük kareyi bir köşegeni üzerinden katlayarak üçgen elde edin,
 • Üçgeni açık uçları aynı yönde olacak şekilde katlayın,
 • Katladığınız üçgeni açık tarafın bulunduğu köşesinden kesiniz.
* Kaç tane geometrik şekil oluştu?
* Kaç tane simetri doğrusu elde ettiniz?

Cevaplayarak sınıfa getirin, sınıfta herkesin cevaplarını tartışacağız...


- Genel sorularınız için forum -


----------------------------------------------------------------------------------


Çemberler:

 • Çembersel bölgeye daire denir.Dairenin sınırları ise çember olarak adlandırılır. Madeni para dairedir, bilezik çemberdir.
 • Bilgileri sınıflandırmak ve aralarındaki ilişkileri göstermek için şema kullanılır. Şema ile gösterim demek ağacın dalları gibi olan gösterim şeklidir.
 • Origami kağıt katlama sanatıdır. Kirigami kağıdı üst üste katlayıp kestiğimizde oluşan şekillerin meydana getirdiği bir sanattır.
 • Çemberin içi boş halka gibidir. (yüzük, simit)
 • Dairenin içi dolu taralıdır. (madeni para, gazoz kapağı)

Konuyu daha iyi kavrayabilmeniz için sınıfta grup halinde bir aktivite yapacağız...


Sınıf Aktivitesi 3:

Getirmeniz gereken araç ve gereçler;
* Köpük
* İp
* Toplu iğne
* Kalem

Ödev:
Derse;
 • A3 Kağıdına sığdırabileceğiniz en büyük çemberi çizip,
 • İçini merkezleri ve çevreleri çakışmayacak şekilde çemberler çizip
 • Kaç çember çizebildiğinizi yazın.

Çemberler ile ilgili alıştırmamız için aşağıdaki linke tıklayın..

- Genel sorularınız için forum -
----------------------------------------------------------------------------------